Gesprekken over Inclusie

 

 

 

 

Faciliteren

Het voeren van goede gesprekken over het thema inclusie is lastig. En wie binnen de organisatie kan en moet die gesprekken dan leiden? Door het faciliteren van deze gesprekken, als externe coach, help ik organisaties om er aan toe te komen, om ruimte te creëren voor een goed gesprek over dit ingewikkelde onderwerp. 

Voorbeelden van gesprekken: 

  1. Gesprekken over inclusie om te komen tot speerpunten en beleid: directie/management in gesprek met de werkvloer (sleutelfiguren)
  2. Gesprekken om samen de volgende stappen te bepalen n.a.v. beleid
  3. Gesprekken die inzicht geven in de verschillen en overeenkomsten tussen medewerkers

De gesprekken leiden tot meer bewustwording, richting en begrip. 

Afhankelijk van de gewenste stappen en onderwerpen kiezen we voor een geschikte vorm.

Ik werk vanuit een aantal methodieken en theorieën:

Intersectionaliteit

Deep Democracy

Systemisch kijken en werken

 

 

Afspraken

Voorafgaand aan elk gesprek worden de volgende spelregels gedeeld. Deze spelregels zorgen ervoor dat er ruimte gemaakt wordt voor het voeren van een goed gesprek. Wat niet betekent dat het soms best spannend kan zijn.

Uitspreken en luisteren

 Gedurende de gesprekken nodig ik uit tot openhartig luisteren en vrijmoedig spreken. Wat is voor jou makkelijker, je uitspreken of echt luisteren? Wat deel je en wat laat je achter? Bewust of onbewust? En kun je alles horen? Ook als dat indruist tegen jouw beelden, ideeën en principes? En ben je je bewust wat het effect daarvan is op de groep? 

De spelregels en termen Vrijmoedig spreken en Openhartig luisteren komen uit de methodiek Deep Democracy.

 

 

 

Spelregels:

Niemand heeft het monopolie op de waarheid

We gaan in gesprek om de relatie te verdiepen

We zijn bereid om met elkaar te leren

Het gesprek zal af en toe vragen om vertraging

We hebben elkaars hulp nodig om openhartig te luisteren en vrijmoedig te spreken

We gaan er vanuit dat het af en toe chaotisch is

 

 

 

 

 

 

 

“Als facilitator is het mijn doel dat er op individueel niveau en groepsniveau bewustzijn ontstaat als het gaat om de dynamiek van insluiting en uitsluiting. Dan gaat het al snel om de verschillen die je wel of niet onder ogen kunt en durft te zien. In jezelf en ook binnen de groep en de organisatie. Welk deel van jezelf is lastig om in te sluiten? Welk deel van de cultuur zorgt dat er mensen uitgesloten worden?”

Ben je geïnteresseerd?

Vraag dan nu vrijblijvend een oriëntatiegesprek aan

Pin It on Pinterest

Share This