Ik geloof er sterk in dat als je jezelf beter kent én beter weet wat je wil, dat de kans om gelukkig te zijn in je werk groot is. Gelukkig zijn in je werk is o.a. belangrijk omdat er veel tijd in gaat zitten. Soms zelfs meer tijd dan de tijd die je met je gezin, familie en vrienden doorbrengt. 

Dat betekent dat ik mijn individuele klanten leer en motiveer om zelf aan het stuur te gaan staan. Dit doe ik bijvoorbeeld door ze te leren om pro-actief hun loopbaan vorm te geven of om te gaan met die lastige leidinggevende. Daarnaast help ik organisaties meer persoonlijk leiderschap te stimuleren bij hun medewerkers en hun teams door het aanbieden van mooie volledige programma’s. Mensen leren zichzelf beter kennen en beter voor zichzelf te zorgen, waardoor de kans op meer geluk in werk groter is. Meer geluk op de werkvloer levert beter resultaat op, dus is het logisch dat bedrijven mensen als ik, hiervoor inschakelen. 

“Het is niet zo simpel om jezelf te zijn, vooral als je je anders voelt of je gezien wordt als anders.”

Ik weet ook dat het niet altijd zo simpel is om jezelf te zijn en om goed voor jezelf te zorgen binnen de werkcontext. En dat die uitdaging groter is als je je anders voelt of gezien wordt als anders. Dat anders zijn kan hem zitten in de gangbare dingen binnen de organisatie, zoals leeftijd, ervaring, of positie, maar ook in gender, achtergrond en afkomst, LGBTQ+ en fysieke mogelijkheden. 

Hoe anders of hetzelfde je ook lijkt, zodra je je begeeft in een (nieuwe) groep, heb je te maken met de struggle van het balanceren tussen jezelf zijn en je aanpassen aan de groep. Als je teveel jezelf bent, neem je het risico dat je buiten de groep valt. Hierdoor mag je niet echt meedoen, niet meebeslissen en je ideeën en meningen worden niet serieus genomen. Maar door jezelf te veel aan te passen neem je het risico dat je je meningen en goede ideeën niet laat horen. Dan geef je niet genoeg ruimte aan je ideeën en talenten en langzaamaan raak je jezelf kwijt. En je doet de groep te kort, want jouw mening gaat verloren. Een mening die waardevol had kunnen zijn om mee te wegen in bv. een belangrijk besluit.

“Alleen draaien aan de knoppen van de individuele medewerker is vaak niet genoeg voor werkgeluk”.

Misschien voel je het al. Alleen draaien aan de knoppen van de individuele medewerker, door ze meer persoonlijk leiderschap mee te geven, is vaak niet genoeg voor werkgeluk. Het is een belangrijke eerste stap. Maar voor organisaties die oprecht werk willen maken van diversiteit en inclusie biedt het niet voldoende garantie voor betere resultaten op de werkvloer. De organisatie heeft hier nog een andere verantwoordelijkheid te nemen.   

Wat nodig is, is ook volgens Jitske Kramer met haar boek Jam Cultures, dat we mensen binnen organisaties helpen om met elkaar een ritme te vinden. Een ritme waarbinnen ze allemaal hun waardevolle bijdrage kunnen leveren. Door goed op elkaar te leren afstemmen, en waar mensen elkaar voldoende ruimte geven om hun eigen geluid mee te brengen. Een mooie metafoor vind ik.

Waar het op neerkomt is het volgende: Organisaties die de verschillen tussen hun mensen op een positieve manier willen benutten zijn gebaat bij leiders en medewerkers die nieuwsgierig zijn naar de ander. De grootste uitdaging is dat mensen zich openstellen voor het andere in de ander. Ze zijn geholpen bij het leren van het voeren van gesprekken waar ruimte is voor een ander geluid, voor heel andere ideeën en meningen. Niet om ze voor de vorm aan te horen, maar om te ervaren dat als iedereen oprecht de ruimte krijgt om zich uit te spreken, dat die andere ideeën juist dé waardevolle bijdragen kunnen zijn die leiden naar echte vernieuwingen én betere besluitvorming. 

¨Er is Verbindend Leiderschap nodig, waar ruimte gecreëerd wordt voor vrijmoedig spreken en openhartig luisteren”.

Wat hier nodig is, is verbindend leiderschap, voor de leiders én medewerkers binnen organisaties. Want het vraagt iets anders dan dat de meeste leiders en medewerkers gewend zijn. Iets anders dan waarmee de meesten zijn opgegroeid in hun werk. Het vraagt o.a. van mensen dat ze leren zich vrijmoedig uit te spreken. En, misschien nog wel belangrijker in onze westerse cultuur, is dat ze leren om openhartig te luisteren. Alles begint met de intentie om hierop in te zetten en het begrip en bewustzijn waarom het zo belangrijk is om op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan. 

Mocht je dit lezen en het interessant vinden om te sparren over hoe je kan werken aan werkgeluk door o.a. écht werk te maken van diversiteit en inclusie, neem dan contact met mij op. Ik kijk er naar uit om jou te leren kennen en te horen hoe jij aankijkt tegen deze thematiek binnen jouw organisatie. 

Carolien Daniëls is professioneel coach voor organisaties die voorop lopen in modern werkgeverschap. Zij ervaart in deze tijd, dat als mensen in hun werk zichzelf durven en kunnen zijn, dat de onderlinge verbinding vanzelf weer gaat stromen. 

06-33869506          carolien.daniels@cdtrainingencoaching.nl               www.cdtrainingencoaching.nl

Pin It on Pinterest

Share This