Elkaar open en eerlijk vertellen wat de ander teweeg brengt

Goed naar elkaar luisteren om elkaar écht te begrijpen

Samen bepalen wat de beste weg is voor een beter resultaat

Het was al niet makkelijk in het pre-corona tijdperk, maar het is er zeker niet simpeler op geworden nu veel gesprekken online of telefonisch plaatsvinden.

Herken je dat? Dat het nu lastiger is om een écht gesprek te voeren, maar dat het misschien juist nu nog meer nodig is dan voorheen? Omdat je toch signalen van de ander mist, die je normaal in een fysieke situatie ongemerkt op pikte en waar je dan op aan kon haken? 

En ook omdat de drempel hoger is om elkaar te benaderen. Je neemt niet voor elk ‘wissewasje’ de telefoon, waardoor we meer gaan varen op aannames, dan op wat er werkelijk leeft en aan de hand is. Die aannames veroorzaken misverstanden met het gevolg van een ongemakkelijke werksfeer waarin het alleen maar moeilijker wordt om de ander te begrijpen.  

Daarom is het juist nu zo belangrijk om extra ons best te doen om wel die verbinding te maken met elkaar. Om wél de moeite te nemen om te verwoorden wat je dwars zit of om vaker uit te spreken wat de ander zo goed doet. En om oprecht je best te doen om de ander te begrijpen als hij/zij een poging doet om je iets duidelijk te maken.

Teams en managers die het nu voor elkaar krijgen om met hun mensen te levelen, om goed te weten waar de ander mee bezig is en wat de ander bezighoudt, die houden plezier in hun werk. Door plezier met elkaar en begrip voor elkaar, volgen de werkresultaten als vanzelf. Door te werken aan feedbackvaardigheden en je te realiseren wat er nodig is voor een goede feedbackcultuur, voer je de komende tijd betere gesprekken met elkaar. Ook online.  

We geloven er in dat het de moeite loont om beter te leren communiceren. Vooral in deze tijd, waarin we allemaal merken dat er periodes zijn, waarin de spanning oploopt en je ongemerkt in je (oude) valkuilen stapt, kan het voeren van een constructief gesprek, extra lastig zijn.

Daarom hebben we een online workshop Feedback ontwikkeld. Om met je team bewust te werken aan het voeren van betere gesprekken of om als managers weer eens opgefrist te worden op dit thema. Een kleine investering die de focus verlegt van de inhoud, naar de manier waarop je een goed gesprek kunt voeren.

Meer weten? https://www.cdtrainingencoaching.nl/feedback-in-het-nieuwe-normaal/

Of neem contact op met Carolien Daniëls, carolien.daniels@cdtrainingencoaching.nl, 0633869506

Carolien Daniëls is professioneel coach voor organisaties die voorop lopen in modern werkgeverschap. Haar ervaring is dat als er ruimte is om vrijmoedig te spreken en er echt goed naar elkaar wordt geluisterd, dat er (veel!) betere gesprekken gevoerd worden, de beste besluiten genomen worden, de samenwerking prettiger is en het betere resultaten oplevert. 

Pin It on Pinterest

Share This