Systemisch leiderschap

 

 

 

 

Literatuur

We gebruiken verschillende boeken als theoretisch kader:

Systemisch Wijzer van Siets Bakker en Leanne Steeghs

Systemisch advies van Siebke Kaat en Anton de Kroon

Systemisch coachen van Jan Jacob Stam en Bibi Schreuder

Rake vragen van Siets Bakker

Systemisch leiderschap

Veel leiders zijn goed in analyseren en in het oplossen van problemen. Naast die kwaliteiten leren wij leiders om op een andere manier te kijken naar uitdagingen binnen de organisatie. Juist niet door te kijken naar de details, maar door uit te zoomen, door te kijken naar de grote lijnen, door terugkerende patronen te zien die niet helpend zijn en door te zien, waarnemen en begrijpen waarom de situatie is, zoals die is. Vaak zit daar al een deel van de oplossing en is de eerstvolgende stap een heel logische om te zetten. Leiders leren weer beweging te brengen, daar waar het al een hele tijd vastzit.

Wij bieden teamleiders, managers en directies een meerdaags traject aan, waardoor ze naast hun huidige leiderschapskwaliteiten en vaardigheden ook hun systemische bril leren gebruiken. Omdat sommige situaties vragen om een andere kijk en benadering.

Voorbeeld van een programma

4 inhoudelijke dagen afgewisseld met 4 dagdelen intervisie

  1. Leren over de theorie en over wennen aan systemisch kijken en werken
  2. Zich toe-eigenen van nieuwe vaardigheden, zoals anders luisteren en fysieke waarneming
  3. Oefenen met vormen, anders dan de gangbare gesprekken
  4. Toepassing in de praktijk

Als een organisatie sterke waarden heeft, dan zetten we deze waarden graag in als kapstok van het traject, zodat de nieuwe manier van werken direct aansluiting vindt bij de organisatie.

Deze trajecten doe ik samen met mijn collega Hanneke Konsten. Zij is ook een ervaren en doorgewinterde coach en heeft het systemisch werken als geen ander doorleeft.

“Als facilitator is het mijn doel dat er op individueel niveau en groepsniveau bewustzijn ontstaat als het gaat om de dynamiek van insluiting en uitsluiting. Dan gaat het al snel om de verschillen die je wel of niet onder ogen kunt en durft te zien. In jezelf en ook binnen de groep en de organisatie. Welk deel van jezelf is lastig om in te sluiten? Welk deel van de cultuur zorgt dat er mensen uitgesloten worden?”

Ben je geïnteresseerd?

Vraag dan nu vrijblijvend een oriëntatiegesprek aan

Pin It on Pinterest

Share This