Kies de beste training: de 3 belangrijkste vaardigheden voor zelfsturing

Laatst kwam ik bij een organisatie die nu een aantal jaren werkt met zelfsturende teams. De teams functioneren best heel goed, maar er kunnen ook dingen beter. Al bij binnenkomst voelt de organisatie als een warm bad, En dat kan juist een valkuil zijn. In gesprek kom ik er achter dat de mensen zó aardig zijn voor elkaar dat het ze belet om elkaar te voorzien van eerlijke feedback. Een groot gemis voor het goed functioneren van teams.

De grote aandacht voor zelfsturing geeft de hele beweging bijna een hype-achtig karakter. En dat is jammer, want hypes waaien over, terwijl de beweging richting meer autonomie diepere wortels heeft. Autonomie heeft met zingeving te maken, en de eisen die de moderne medewerker aan zijn werkgever stelt. Helaas mislukken veel “experimenten” met zelfsturing, en de oorzaak daarvan is vrij simpel. We beschikken niet zomaar over de benodigde vaardigheden om succesvol te zijn in een zelfsturende organisatie. Wat zijn dan de belangrijkste vaardigheden in een zelfsturende organisatie?

Feedback

Zonder professionele feedback is zelfsturing een illusie. We beschikken allemaal over een gezonde zelfreflectie, maar de aanvullende visie van buitenstaanders is cruciaal om écht die verbetering tot stand te brengen. In iedere organisatie waarin de ouderwetse beoordelingscyclus haar beste tijd heeft gehad, is een goede feedback-cultuur daarom essentieel. Constructief feedback geven is een vaardigheid die eenvoudig aangeleerd kan worden, als je er even goed de tijd voor neemt. De investering in een goede feedback-training heeft iedere organisatie binnen een paar weken terugverdiend.

Teamwork

Zelfsturing en teams gaan hand in hand. Het is een vorm waarbij samenwerkende teams zelf richting geven aan de manier waarop ze doelen willen bereiken. Een breed scala aan vaardigheden is nodig om goed in teams te kunnen werken. De belangrijkste hebben te maken met het onderkennen van complementariteit binnen het team en het kunnen “lezen” van de fase waarin het team verkeert.

Hoe meer inzicht een team heeft in de eigen (samengestelde) kracht en de balans van de individuele leden, hoe beter het team zal presteren. Daarnaast gaat ieder team door een aantal fasen. Door die fase als team te herkennen, kan het team zichzelf “heruitvinden” en blijvend presteren.

 Discipline

Hoe graag we dat ook willen, af en toe heeft ieder mens even een schop onder de kont nodig. Dat is geen schande, maar gewoon de realiteit. Een goed team maakt afspraken over hoe zaken worden aangepakt en handelt daarnaar. Door allerlei omstandigheden kan de naleving van die afspraken onder druk komen te staan. Discipline zelf is lastig aan te leren, maar in een team waarin professionele feedback wordt geuit, zullen teamleden elkaar scherp houden op dit vlak.

En als alle teamleden weten waarvoor ze samenwerken (focus), komen ze beter hun afspraken na Samengevat zijn goede feedback-vaardigheden en inzicht in de werking van het eigen team de winnende ingrediënten voor iedere beweging richting meer zelfsturing.

Zelfsturing (of zelforganisatie) gaat grote impact hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt. Niet omdat het zo veel betere resultaten biedt (ook al is dat wel zo), maar vooral omdat het een onomkeerbare trend is ingegeven door de eisen en wensen van de nieuwe toetreders aan hun potentiële werkgevers. Die mogen er echter niet blind op vertrouwen dat iedereen meteen de juiste vaardigheden in huis heeft.

Goed getrainde vaardigheden en simpelweg tijd nemen om aandacht te geven aan de ‘processen’ binnen het team (teamcoaching) maken het verschil bij de implementatie van zelfsturing. Meer weten? Neem dan contact met mij op.

Carolien Daniels is professioneel trainer en teamcoach en werkt voor organisaties die voorop lopen in modern werkgeverschap. In teamcoach trajecten werkt Carolien vaak met Madeline van Riemsdijk. Om alles uit teams te kunnen halen werken zij samen, omdat twee paar ogen en oren nu eenmaal meer zien en horen  en omdat ze complementair zijn aan elkaar.  Als team kunnen ze daardoor de kwaliteit leveren die ze elk team gunnen.

Pin It on Pinterest

Share This