Laatst werden we gevraagd om een managementteam van een overheidsorganisatie te coachen. Gedurende individuele intakegesprekken namen de meeste teamleden de term ‘Los zand’ in de mond om de samenwerking binnen hun team te duiden. En ze gaven aan dat hun afdelingen en werkgebieden zo verschillend waren dat er weinig redenen waren om met elkaar in een team te zitten. Een behoorlijk pijnlijke conclusie, omdat het bestuur erop staat dat ze als team functioneren. Dat laatste leek de enige motivatie voor het team om onze hulp in te schakelen. ‘Zo kon het ook echt niet verder. En er moest toch meer uit te halen zijn’. Naar aanleiding van de intakes leek het voor ons onoverkomelijk dat we op dag één het team als eerste in gesprek zouden laten gaan over het nut en de noodzaak van het bestaan van het team. Èn hun eigen rol hierin. Een belangrijke eerste stap die gezet moest worden. Verder hadden we een rugzak vol met trainingsthema’s voorbereid om het team verder op weg te helpen. Thema’s die aan de orde waren gekomen tijdens de gesprekken: elkaar beter leren kennen, feedback geven, pro-actief handelen en nog meer. Maar van dat alles kwam niets terecht. Een paar dagen voordat de eerste teamsessie plaatsvond, werden we op de hoogte gesteld dat het afdelingshoofd van het team binnenkort zou vertrekken. Daarnaast lag er plotseling een verzoek van het bestuur aan het team om te reageren op een voorstel voor reorganisatie. Met name door het vertrek van het afdelingshoofd was de realiteit dus van de ene op de andere dag veranderd. Het team wilde de twee teamdagen wél door laten gaan, maar waar het precies over moest gaan, was nu voor hen en voor ons onduidelijk. We waren genoodzaakt om onze voorbereiding los te laten en te kijken wat zich op dag 1 zou aandienen en waar behoefte aan was. Inspelen op het hier en nu, zonder een uitgestippeld plan.

Dit zijn de momenten waarop onze trainersharten sneller gaan kloppen.

En dit zijn de momenten waarop onze trainersharten sneller gaan kloppen. Van omgaan met verandering en werken met wat ‘NU de aandacht vraagt’. Dit is waar teamtraining volgens ons om gaat! Het team moest plotseling omgaan met een veranderde groepsdynamiek. Het vertrekkende afdelingshoofd wilde toch graag bij de teamdagen aanwezig zijn, maar mede op ons aanraden heeft het team besloten om hem niet meer deel te laten nemen. Geen enkel team is namelijk gebaat bij een adviseur aan de zijlijn. Een heel stoere stap van het team. En misschien wel hun eerste belangrijkste besluit als team sinds tijden.

Men deelde veelal dezelfde frustratie en irritatie. 

Tijdens een eerste ‘Opwarm-oefening’ op de eerste dag, kwamen meteen veel emoties los over de afgelopen periode. De groep kwam tot de conclusie dat veel teamleden deze periode op dezelfde manier hadden beleefd. Men deelde veelal dezelfde frustratie en irritatie. Door een gespreksvorm te kiezen die mensen de ruimte biedt om zich uit te kunnen spreken, ontstond er direct onderlinge verbondenheid. En het leverde op dat de betrokkenheid bij het team met de minuut groeide. Velen realiseerden zich dat ze ook zelf debet waren aan het slecht functioneren van het team. Vanuit die gemene deler hebben we het team de ruimte geboden om aan de slag te gaan met wat bij hen VOORAAN ZAT. Met wat volgens hen op dat moment de aandacht vroeg.

Daar waar de energie eerder ver te zoeken was, spatte die er nu vanaf.

We hebben ze geholpen bij het bepalen van hun gezamenlijke agenda voor de twee dagen. Vervolgens zijn ze aan de slag gegaan met hetgeen zíj belangrijk vonden. Onze taak was het aanbieden van structuur om deze thema’s goed door te akkeren en veiligheid te bieden zodat iedereen kon zeggen wat hij/zij wilde. Met als uitkomst consensus en duidelijke concrete afspraken en acties voor de toekomst. Het team stelde zich sinds lange tijd weer pro-actief op. Daar waar de energie eerder ver te zoeken was, spatte die er nu vanaf. Men vond elkaar op eigenschappen en talenten, die ze eerder nog niet bij elkaar hadden ontdekt. Tussen de twee trainingsdagen werkte die energie door. Tijdens de tweede dag hoorden we dat het bestuur het was opgevallen dat er al een heel ander team stond. Namelijk een team met een visie en een mening in tegenstelling tot die groep afwachtende managers van voorheen. In het besluitvormingsproces van de reorganisatie werd het standpunt van het team zo serieus genomen dat andere managementteams zich bij hun voorstel aansloten. Een mooie opsteker voor de mensen. Ze straalden trotsheid uit! Na twee dagen samenwerken, onder onze bezielende leiding, bleek dat er meer dan genoeg redenen waren om een stuk intensiever met elkaar op te trekken en ergens samen voor te gaan staan. Een mooi resultaat.

Tijd voor reflectie, luisteren naar elkaar, het bepalen van een nieuwe focus en concreet samenwerken met collega’s kost nou eenmaal tijd en energie.

Hoe groot de stappen ook zijn die dit team heeft gezet, ze zijn er nog niet. De tijd en ruimte die de mensen letterlijk krijgen tijdens een teamtraining om met elkaar aan de slag te gaan helpt enorm. Echter, in de rat race van hun dagelijkse bestaan als manager in een veranderende organisatie bestaat er geen grotere valkuil dan weer te verzanden in reactief handelen. Ad hoc handelen en besluiten nemen, ingegeven vanuit emoties in plaats van de tijd nemen om na te denken over wat echt belangrijk is. Maar laat dit niet een dooddoener zijn. Wat wij hiermee willen zeggen is dat een goed samenwerkend team aandacht en onderhoud vraagt, het gaat nooit vanzelf. Tijd voor reflectie, luisteren naar elkaar, het bepalen van een nieuwe focus en concreet samenwerken met collega’s kost nou eenmaal tijd en energie. Wij kunnen hierin faciliteren, coachen, helpen en ondersteunen. Wij zijn Madeline van Riemsdijk en Carolien Daniëls. Om alles uit teams te kunnen halen werken wij samen, omdat twee paar ogen en oren nu eenmaal meer zien en horen en omdat wij complementair zijn aan elkaar. Als team kunnen wij de kwaliteit leveren die we elk team gunnen. Mocht je naar aanleiding van deze blog vragen hebben, neem gerust contact op. We komen graag naar je toe voor een eerste kennismaking. Madeline van Riemsdijk: 06-460546376, vanriemsdijk@startmail.com Carolien Daniëls: 06-33869506, carolien.daniels@cdtrainingencoaching.nl Meer info

Pin It on Pinterest

Share This