In één van mijn vorige BLOGs schreef ik over vaardigheden die in ieder geval nodig zijn binnen een zelfsturend team. Feedback, Teamwork en Discipline. Maar waar we niet altijd aan denken is dat er ook zaken aanwezig kunnen zijn binnen een team die zelfsturing juist in de weg zitten.

Eén daarvan is de ego-gedreven leider. In zelfsturende teams is er namelijk echt geen ruimte voor ego-gedreven leiders. We kennen allemaal wel een leider die denkt dat hij het succes puur aan zichzelf te danken heeft in plaats van aan zijn collegae en andere aanhangers. Je ziet ze overal, in het bedrijfsleven, binnen het onderwijs en de zorg. Ze werken puur voor hun eigen gewin en niet voor het winnen met elkaar. Zij hebben veel meer behoefte aan de traditionele apenrots dan aan werken binnen een zelfsturend team. Dit komt omdat ze de vaardigheden en eigenschappen missen die goed teamwork in de hand werkt.

Maar bij een reorganisatie waar overgegaan wordt op zelfsturende teams, krijgen de ego-gedreven leiders ook een plek in de teams en nemen als vanzelfsprekend de rol van leider op zich. Het is een behoorlijke uitdaging voor het team om hier mee om te gaan. Teamleden moeten sterk in hun schoenen staan om de kwaliteit van het leiderschap bespreekbaar te maken. Want juist deze discussie is moeilijk te voeren met dit type leider.

Misschien is het een geruststellende gedachte dat veel ego-gedreven leiders er uiteindelijk zelf voor kiezen om hun werkgeluk elders te vinden. Ze worden doorgaans niet erg gelukkig binnen deze nieuwe organisatievorm. Helaas kost het veel tijd en energie van het team en de leider in kwestie, voordat het zover is. En het staat een goede start van het team behoorlijk in de weg. Zaak dus voor de organisatie om aan de voorkant goed na te denken of iedereen wel in het nieuwe plaatje past en daar vervolgens pro-actief naar te handelen.. 

Compassie

Een zelfsturend team heeft namelijk een heel ander soort leider nodig, een leider met compassie. Een dienstbare leider die mensen binnen het team en de organisatie ziet als een waardevol onderdeel. De compassievolle leider verbindt, creëert ruimte en deelt verantwoordelijkheid. Dit soort leider kijkt meewarig naar de apenrots en ambieert een gezamenlijk succes in plaats van de individuele carrière. Deze leider heeft inzicht in de dynamiek van de organisatie en daarbuiten en snapt als geen ander dat je met elkaar wint. Hij verdeelt de ‘macht’ over het hele team en nodigt zijn teamgenoten uit om ook met compassie voor de ander, de organisatie en de maatschappij te werken. Waar iedereen eindbaas is over zijn eigen rol in het geheel. Zelfregulerend, zelfsturend en zelforganiserend. De compassievolle leider weet zichzelf te plaatsen in het grote geheel en houdt ervan om daar een bijdrage aan te leveren.

Tip

Ook als je niet de rol van leider vervult ben als je teamlid medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het leiderschap binnen je team. Als het nodig is, wil ik je uitnodigen om een stukje leiderschap op je te nemen door de kwaliteit van het leiderschap bespreekbaar te maken. Geen makkelijke taak, maar het kan er één zijn met grote positieve gevolgen, meer werkgeluk en betere resultaten. 

Indien jij en je team echt helemaal vast zijn gelopen, kun je natuurlijk ook altijd de hulp inschakelen van een teamcoach. 

Carolien Daniels is professioneel trainer en teamcoach en werkt voor organisaties die voorop lopen in modern werkgeverschap. In teamcoach trajecten werkt Carolien vaak met Madeline van Riemsdijk. Om alles uit teams te kunnen halen werken zij graag samen, omdat ze complementair zijn aan elkaar en omdat twee paar ogen en oren nu eenmaal meer zien en horen. Als team kunnen ze daardoor de kwaliteit leveren die ze elk team gunnen.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This